VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

VEILIG LADEN EN LOSSEN | SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK

DE PROBLEEM- & GEDRAGSANALYSE
Wist je dat de meeste ongelukken onder chauffeurs uit de transportsector gebeuren door iets simpels als struikelen? Ongelukkige vergissingen of uitglijders zorgen ervoor dat er jaarlijks steeds meer chauffeurs op de spoedeisende hulp belanden. Uit interviews die we hielden, bleek dat chauffeurs de kans onderschatten dat ze zelf een valpartij mee zullen maken. Dat kan bijdragen aan het niet alert zijn op mogelijk gevaar tijdens het laden en lossen.

 

HET DUWTJE
Op de tafels in de kantines van DHL Parcel plaatsten we een tafelstandaard. Daarop lazen chauffeurs over een collega chauffeur die een ongeval had meegemaakt. Hiermee vergroten we de risicoperceptie: iemand zoals jij is dit óók overkomen. Aan de achterzijde van deze standaard stond de vraag “Wanneer struikelde jij voor het laatst?” Door zelf een herinnering op te halen voelt een gevaar reëeler dan wanneer je simpelweg een voorbeeld laat zien. Deze boodschap werd herhaald op koffiebekers en werkmappen, om de exposure te verhogen. Daarnaast voegden we met een knipoog een handelingsperspectief toe: “Rustââgh, en blijf opletten. Ook tijdens het laden en lossen.” Zo stelden we de chauffeurs dagelijks, op cruciale momenten, bloot aan de boodschap en speelden we in op de kracht van herhaling.

 

HET RESULTAAT
Het effect van de duwtjes is gemeten aan de hand van een vragenlijst die in ging op de factoren alertheid, risicoperceptie en ervaren werkdruk van chauffeurs. Er werd geen bewijs gevonden dat de duwtjes een significant effect hadden op een van deze factoren die op attitudeverandering zouden wijzen.

Uit de analyse van de vragenlijst bleek echter wel dat 53,9% van de chauffeurs aangaf anders te zijn gaan werken na de interventieperiode. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit door de interventies komt, maar het is wel een indicatie dat de interventies tot een mogelijke gedragsverandering hebben geleid.

 

In samenwerking met: Sectorinstituut Transport en Logistiek
Jaar: 2020
Opdracht: Analyse, concept & effectmeting

53,9 % van de chauffeurs is anders gaan werken

× Neem contact met ons op