Skip to main content
TOOLKIT OPEN OVERHEID — MAATWERK VOOR JOUW ORGANISATIE
Optimaal resultaat door maatwerk

Nieuwsberichten als de Toeslagenaffaire en gewiste sms’jes van Rutte, hebben de overheid meer in de spotlight gezet. Burgers die de overheid zien en ervaren als transparant en betrouwbaar. Dat is het doel. Een adequate informatiehuishouding is hiervoor randvoorwaardelijk.

Een Open Overheid valt of staat met de optelsom van het gedrag van duizenden Rijksmedewerkers. Op basis van recente gedragsinzichten ontwikkelde Duwtje de Toolkit Open Overheid: een tool om in teamverband informatiehuishouding te verbeteren. Gebouwd op een wetenschappelijk fundament, aangescherpt op basis van een grootschalige, succesvolle pilot bij het RIVM.

De Toolkit Open Overheid is succesvol doordat we deze op maat maken voor uw organisatie. Door weerstand weg te nemen en motivatie te verhogen, zorgen we voor een optimaal resultaat. 

DE INHOUD DE INHOUD DE INHOUD

DE INHOUD DE INHOUD DE INHOUD

De psychologie
achter de Toolkit

Vertrouwen in het eigen kunnen: dat is het doel. In de psychologie noemen we dit ook wel self-efficacy. Als de eerste stap is gelukt, moeten de volgende stappen toch ook lukken? Niet alleen de manager, maar ook de medewerkers krijgen steeds meer vertrouwen dat goede informatiehuishouding haalbaar is.

Hierbij geldt: hoe meer mini succesmomenten we creëren, hoe makkelijker we meeliften op het momentum dat ontstaat. Dit noemen we ook wel het goal gradiënt effect: we doen meer moeite om een bepaald doel te bereiken naarmate dit doel dichterbij komt. De werksessies zijn zo opgebouwd dat ze weerstand weghalen, vertrouwen vergroten en uiteindelijk motivatie verhogen. 

De inhoud 

De Toolkit is een bewezen methodiek met werkbladen, een knelpuntenbox, eenplan van aanpak, een factsheet om om te gaan met weerstand en instructievideo’s. In drie werksessies, die bestaande teams zelfstandig uitvoeren, gaat het team met de werkbladen aan de slag. Elke sessie heeft een eigen invulling met specifieke opdrachten. Het eindresultaat is een concreet plan van aanpak voor elk team om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden, op een manier die past bij het team. Elk team is en werkt immers anders.

Drie werkbladen: voor elke sessie een uniek werkblad 

Knelpuntenbox om de weerstanden en onduidelijkheden in kaart te brengen 

Plan van aanpak & 5 geboden om lange termijn verandering te bewerkstelligen 

Een factsheet voor de informatiehuishoudingsexpert om om te gaan met weerstand.

Drie instructievideo’s op maat om de werksessies mee te starten 

MAATWERK MAATWERK MAATWERK

MAATWERK MAATWERK MAATWERK

Jouw organisatie is uniek. Maatwerk is dus essentieel. Alleen zo kunnen we de juiste knoppen vinden én indrukken. Met de gewenste verandering als resultaat. Nu en op de lange termijn. Jullie hebben ervoor gekozen om de Toolkit te ontwikkelen en uit te rollen bij jullie organisatie, omdat daar de behoe!e om IHH uniform te krijgen het grootste is. Bovendien werken hier de meeste medewerkers, waardoor de impact naar verwachting het grootst zal zijn. Is de aanpak ook bij jullie organisatie een succes? Dan kunnen jullie de Toolkit zelf uitrollen bij de andere directies. Een aanpak op maat voor jullie organisatie, bereiken we door de volgende stappen te doorlopen. 

1. BASIS VOOR SUCCES

We starten met een kick-off: wanneer is de Toolkit een succes? We bepalen samen de stip op de horizon en nemen op detailniveau door hoe informatiehuishouding tot nu toe is geregeld binnen jullie organisatie. Welke processen zijn er en welke termen, systemen en werkwijzen worden gebruikt om informatiehuishouding te duiden? 

2. BEDRIJFSCULTUUR IN KAART

Door middel van een locatiebezoek maken we kennis met de organisatie. We nemen een kijkje achter de schermen en leren de (informele) bedrijfscultuur kennen. We observeren en gaan in gesprek met medewerkers en andere relevante spelers. Welke weerstanden moet de Toolkit overkomen en op welke motivatoren moet de Toolkit juist inzetten?

3. TOOLKITS OP MAAT MAKEN

Op basis van de gedragsanalyse, maken we de Toolkit op maat. Denk aan het aanpassen van de concrete stappen op de werkbladen zodat de werkwijze niet alleen naadloos aansluit op de processen binnen de organisatie, maar ook rijmt met de bedrijfscultuur. Denk hierbij aan het toepassen van de juiste terminologie, aanboren van de motivatoren die spelen en de huisstijl.

4. UITROL EN BEGELEIDING

We produceren de Toolkit en organiseren de praktische uitrol. In een eerder stadium bepalen we samen het aantal teams waarbij we de Toolkit uitrollen. We maken voor elke sessie een op maat gemaakte instructie, die aansluit bij de bevindingen uit de gedragsanalyse.. Daarnaast begeleiden we jullie experts informatiehuishouding bij het effectief inzetten van de Toolkit door middel van de factsheet om met weerstand om te gaan.

5. EFFECTMETING

Wat is de ervaring van de doelgroep met de Toolkit? Heeft de Toolkit ook binnen jouw organisatie effect op het directe gedrag? Samen kiezen we de vragen uit waar jullie als organisatie antwoord op willen krijgen. Daar richten wij vervolgens de effectmeting op in. Denk aan een kwalitatieve meting door middel van een digitale vragenlijst.

Wil je meer weten
over een toolkit op maat?

Bel of mail Loes! Zij weet hier alles van.

Hoi

Download agenda item