Skip to main content
GEMEENTE DEVENTER — VeRbetering van de beleving van de beestenmarkt
Welkom in
onze voortuin

De gemeente Deventer schakelde onze hulp in om met gedragsinzichten de beleving van de openbare ruimte te verbeteren. Uit de gedragsanalyse bleek dat met name de beleving rondom een plein genaamd de Beestenmarkt veel te wensen overliet: bewoners hadden last van lawaai ’s avonds, vonden het plein te rommelig (veel afval) en niet uitnodigend.

We ontwikkelden het concept ‘Welkom in onze voortuin’ om sociaal wenselijk gedrag te stimuleren. Troep weggooien doe je immers minder snel in iemands voortuin.

DUWTJE DUWTJE DUWTJE

DUWTJE DUWTJE DUWTJE

Een wand met portretten
van buurtbewoners

Welkom in onze voortuin! Een overkoepelend concept om sociaal wenselijk gedrag op een positieve manier te stimuleren. Troep weggooien doe je immers minder snel in iemands voortuin. Een enorme glazen wand werd beplakt met honderden portretten van buurtbewoners die alle bezoekers verwelkomen in hun voortuin. Niet langer iets waar je anoniem en ongezien je ding doet, maar een gebied waar de mensen achter de voordeuren een gezicht kregen.

WELKOM IN ONZE VOORTUIN

WELKOM IN ONZE VOORTUIN

Een betere beleving
van de beestenmarkt

Het resultaat was een significante stijging in de beoordeling van bezoekers en bewoners op schoonheid van het plein. Het plein werd als minder rommelig ervaren en fietsen stonden netter geparkeerd. Ook scoorde de omgeving beter op sociale cohesie: mensen voelden zich meer betrokken bij de wijk om het plein heen.

“Wees welkom in de voortuin van ons allemaal.Dit plein verbroedert in de lente en de zomer.

 

Het hoort de woorden van de koper en bewoner, het laat foto’s spreken, ieder in zijn eigen taal.”

Gedicht gemaakt door buurtbewoner ter ere van ons project

De mensen achter de

voordeuren kregen een

gezicht

130

32%

Bewoners gingen op de foto en werden onderdeel van de fotowand.

Het plein werd significant schoner ervaren.

Een 32% significante stijging in mensen die de fietsen netjes parkeerden.

Mensen beoordeelden andere bezoekers als behulpzamer.


Wil je meer weten
over dit project?

Bel of mail Joyce! Zij weet hier alles van.

Volgende project
Deelmobiliteit
in Leuven

Hoi

Download agenda item