Skip to main content
BRAINPORT BEREIKBAAR — GEDRAGSONDERZOEK MET PILOT INTERVENTIES
Minder reizen in
de Brainport regio

De Brainportregio werkt al jaren actief aan de bereikbaarheid samen met werkgevers en vanuit de provincie. Dit doen ze met gedragsinterventies of financiële en praktische maatregelen. In dit onderzoek zijn stevig onderbouwde gedragsinterventies in de praktijk gemeten. De omvang van dit project zorgt ervoor dat we veel kunnen leren. Niet alleen wat er wel of niet werkt, maar ook waarom. En wat betekent dat voor de lange termijn? Schaalbaarheid staat centraal, dus we kunnen geen financiële prikkels inzetten en kiezen voor relatief kleine interventies.

DUWTJE DUWTJE DUWTJE

DUWTJE DUWTJE DUWTJE

Gratis koffie op je
thuiswerkdag

Wel of niet gaan thuiswerken blijkt ook een gevoelskwestie te zijn. Uit de gedragscode kwam naar voren dat mensen bang zijn om verbondenheid met collega’s en het bedrijf kwijt te raken. Thuiswerken voelt voor mensen ongezellig, alsof je er alleen voor staat. Het functionele contact kan grotendeels blijven bestaan als men thuis werkt, maar het emotionele aspect wordt gemist. Daarom introduceerden we ‘gezamenlijke thuiswerkdagen’. Specifieke dagen waarop iedereen in een gemeente of dorp wordt gevraagd om thuis te werken.

Thuiswerken op dagen dat ook

andere dorpsgenoten dit doen

en elkaar tegenkomen bij de

barista in de wijk

‘Ik ben eerder uit een zoom meeting
gestapt om even koffie te halen.’

208

Minder reisbewegingen tijdens de thuiswerkdag

Gezellige koffiemomenten met dorpsgenoten

Resultaat

We zagen een significante daling in het totaal aantal geregistreerde auto’s dat op een maandag forensde: waar gemiddeld 47,7% forensde op de maandagen in de voormeting, daalde dat percentage naar 41%. Gemiddeld genomen is er dus een afname van 208 reisbewegingen (13,7%).

DUWTJES DUWTJES DUWTJES DUWTJES

DUWTJES DUWTJES DUWTJES DUWTJES

Hoe was je reis?

Het gebrek aan concentratie en de langere reistijd, worden ervaren als ‘verloren tijd’. Daarom benutten we deze haakjes en vertaalden we deze naar een deurhanger die zowel inhoudelijk gedragstechnieken bevat, als dat het een middel is om thuis in te zetten. Daarmee overtuig je dus niet alleen jezelf, maar is het een actie waar het hele huis of gezin bij betrokken wordt. Zo voorkomen we tevens dat mensen vergeten om thuis te werken of het als te grote stap zien.

We benadrukken het pijnpunt

van veel mensen: de verloren

tijd door files

516

Minder reisbewegingen na het verspreiden van de deurhanger

615 deurhangers verspreid


Wil je meer weten
over dit project?

Bel of mail Joyce! Zij weet hier alles van.

Volgende project
Deelmobiliteit
in Leuven

Hoi

Download agenda item