DUURZAAM REIZEN

VAN AUTO NAAR OV

DE UITDAGING
Op 22 juli 2018 werd de Noord/Zuidlijn, de langverwachte metrolijn in Amsterdam, geopend. Maar hoe krijgen we mensen zover de auto te laten staan en met de nieuwe metrolijn te reizen? Duwtje werd gevraagd een gedragsstrategie te ontwikkelen om medewerkers van de Zuidas die woonachtig zijn ten noorden van Amsterdam een duwtje te geven naar het OV

 

HET DUWTJE
We ontwikkelden het concept ‘It’s your Choice’ om medewerkers te verleiden vaker de auto te laten staan. De focus van het concept is het verhogen van intrinsieke motivatie en het wegnemen van drempels. Het concept rolden we via twee wegen uit: in de onboarding van nieuwe werknemers en via een campagne. 

Mensen blijven het liefst zitten waar ze zitten en veranderen hun gewoonte niet snel. Samen met werkgevers keken wij naar de onboarding van nieuwe werknemers, en veranderden we de standaardoptie van auto naar OV.  Ook ontwikkelden we een Try-it-yourself toolkit die cruciale onderdelen (metro kaartjes, je persoonlijke route etc) bevat om de fysieke en mentale inspanning zo laag mogelijk te houden en brachten we die onder de aandacht met een grootschalige campagne. De foto hierboven laat de poster zien waarin we ‘psychological distance’ hebben ingezet als techniek: hoe rechter de weg van onze reis, hoe korter we de reis ervaren, ongeacht hoe lang de reis daadwerkelijk duurt. 

 

HET RESULTAAT
Op dit moment werken we aan de uitrol van dit concept in samenwerking met werkgevers op de Zuidas. 

Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
Jaar: 2018
Opdracht: concept

× Neem contact met ons op