PEUKENSTEMMER

AFVAL IN DE AFVALBAK

DE UITDAGING
Welke nudges kunnen we inzetten zodat er minder afval op straat wordt gegooid? De focus lag in dit project op het verminderen van zwerfafval, waarbij extra werd gefocust op het meest weggegooide product: peuken. Met als gewenst bijeffect een bijdrage aan een betere beleving van de omgeving. Aan ons de taak om het gewenste gedrag te stimuleren. Een mooie uitdaging!

 

HET DUWTJE
We voegden een spelelement toe aan het weggooien van afval door de inzet van de peukenstemmer. Deze techniek wordt ook wel gamification genoemd: het toevoegen van spelelementen aan een niet-spelsituatie. Een oude techniek die wij als kind al leerden kennen in de Efteling. De peukenstemmer speelt in op de fun factor door mensen de kans te geven met een peuk te stemmen. De peukenstemmer is een permanente installatie die hufterproof is en steeds een wisselende ‘stelling’ kan hebben waardoor het interessant blijft om te doen. Tijdens het onderzoek konden mensen stemmen voor de beste club aan de IJssel (station) en liever gezond of rijk (Saxion).

 

HET RESULTAAT
We zagen een verbetering van het gewenste gedrag: meer sigaretten belandden in de asbak en minder op de grond. Wanneer de peukenstemmer echter in een woonwijk werd getest, werd er een lagere schoonscore gegeven door bewoners. Een peukenstemmer is dus effectief in het veranderen van gedrag en wekt in openbare ruimtes positieve associaties op, maar in woonwijken maakt het bewoners juist alert op de hoeveelheid afval door de zichtbare peuken op ooghoogte.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Jaar: 2017
Opdracht: concept & effectmeting

Minder peuken 
op de grond

× Neem contact met ons op