VERLIES EEN KIND NIET UIT HET OOG

VAN MOETEN
NAAR WILLEN

DE UITDAGING
De Verwijsindex is een digitaal systeem met een belangrijk en breed gedeeld doel: zorgen dat een kind niet van de radar raakt. Het instrument brengt hulpverleners, die betrokken zijn bij een kind, met elkaar in contact. Er bleek echter geen emotionele betrokkenheid te zijn bij de Verwijsindex vanuit de hulpverleners waardoor er te weinig gebruik van werd gemaak. Hoe kunnen we hulpverleners wel in beweging krijgen om de Verwijsindex te gebruiken?

 

HET DUWTJE
Voor de hulpverleners bleek de Verwijsindex een extra administratieve taak bovenop het werk. Ook wist men niet waaróm ze het nou eigenlijk moesten gebruiken. Zo ontstond het concept: “Verlies een kind niet uit het oog”, waarmee we de zichtbaarheid van de Verwijsindex verhoogden en de meerwaarde benadrukten. Doe het voor het kind dat alle hulp kan gebruiken, maar ook voor de leraar die graag wil afstemmen met de psycholoog. De campagne werd in 2018 en 2019 uitgerold.

 

HET RESULTAAT
In 2020 hebben we gemeten wat het effect van de campagne was. Uit de resultaten blijkt dat de Verwijsindex sinds de lancering van de campagne significant bekender is geworden in Zeeland. Ook nam het gebruik van de Verwijsindex toe: de hulpverleners die het systeem gebruikten, maakten per jaar vaker gebruik van de Verwijsindex. Tot slot werd het imago van de Verwijsindex positiever.

Opdrachtgever: GGD Zeeland
Jaar: 2018
Opdracht: concept

Het gebruik van de Verwijsindex nam met 28% toe

× Neem contact met ons op