DOE HET VOOR GUUS

VAN MOETEN
NAAR WILLEN

DE UITDAGING

De Verwijsindex is een digitaal systeem met een belangrijk en breed gedeeld doel: zorgen dat een kind niet van de radar raakt. Het instrument brengt de risicosignalen van hulpverleners over jongeren bij elkaar. Maar er bleek geen emotionele betrokkenheid te zijn bij de Verwijsindex vanuit de werkers. Hoe kunnen we zorgprofessionals wel in beweging krijgen om de Verwijsindex te gebruiken?

 

HET DUWTJE

Voor de sociaal werkers bleek de Verwijsindex een extra administratieve taak bovenop het werk. Ook wisten de sociaal werkers niet waaróm ze het nou eigenlijk moeten doen. Zo ontstond het concept: “Doe het voor Guus”, waarmee we de zichtbaarheid van de Verwijsindex verhoogden. Doe het voor het kind Guus dat alle hulp kan gebruiken, maar ook voor leraar Guus die graag wil afstemmen. 

 

HET RESULTAAT

Het nieuwe concept werd meteen grootschalig uitgerold. Hierdoor konden we geen gedragsanalyse doen. Meer lezen? Kijk op: https://www.verwijsindexzeeland.nl

Opdrachtgever: GGD Zeeland
Jaar: 2018
Opdracht: concept