Implementatie Intentie

Als je ouders vraagt of zij hun kind willen voorlezen antwoorden ze altijd positief, maar hoe zorg je dat dit ook echt een gewoonte wordt? De Brede School Academie in Utrecht riep hiervoor onze hulp in.

Afgelopen twee maanden verdiepten wij ons in de wereld van kinderen en hun ouders in groep 1 en 2 in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Het probleem? Kinderen met allochtone ouders lopen het risico te weinig in aanraking te komen met de Nederlandse taal tijdens de zomervakantie. Om een taalachterstand te voorkomen of te verkleinen werd Duwtje ingeschakeld om naast de training voor ouders, een toevoeging te leveren vanuit de Sociale Psychologie: Hoe zorgen we dat ouders iedere dag 15min samen lezen met hun kind?

De eerste interventie is net vers van de pers: de implementatie intentie poster. Deze techniek uit de Psychologie werkt doordat het gedrag wordt gekoppeld aan een bepaalde specifieke situatie. De implementatie intentie heet ook wel de als-dan regel: als situatie X zich voordoet, dan voer ik gedrag Y uit. De situatie trigger het gewenste gedrag waardoor de kans groter is dat mensen het gedrag uitvoeren. We lieten de ouders een implementatie intentie maken voor het voorlezen, elke specifieke implementatie intentie werd tenslotte – naast schriftelijke vastlegging – ook grafisch weergegeven. Ieder kind zijn eigen unieke poster thuis aan muur!