GEHOORBESCHERMING

HET DRAGEN VAN GEHOORBESCHERMING STIMULEREN

DE UITDAGING
Een piep in je oren of een dof gevoel na een avond stappen; het is je vast ooit overkomen. Wist je dat die piep al een teken is van permanente gehoorschade? Deze schade is te voorkomen door gehoorbescherming te dragen, maar toch blijkt dat nog maar een minderheid (20-30%) van de jongeren dit doet. Voor deze opdracht gingen we daarom aan de slag met de vraag: hoe motiveren we hen om gehoorbescherming te dragen tijdens het uitgaan of op festivals?

 

DE DUWTJES
We testten twee manieren om gedrag te stimuleren. Allereerst duwtjes in de fysieke omgeving, waarmee we kennis vergroten door cruciale informatie over te brengen en verkooppunten zichtbaar te maken. Ook speelden we in op de sociale norm door te communiceren dat sprake is van een stijgende trend in het dragen van gehoorbescherming en hebben we barpersoneel als rolmodel ingezet. Vervolgens testten we de kracht van herhaling (mere exposure) door festivalbezoekers voorafgaand aan een festival per mail bloot te stellen aan een boodschap over gehoorbescherming en deze boodschap, middels posters, op het festival zelf te herhalen. Daarnaast voerden we ook een online onderzoek uit om het effect van de verschillende uitgerolde duwtjes op intenties en attitudes te testen.

 

GELEERDE LESSEN
Jongeren beoordeelden het duwtje waarin zo kort en bondig mogelijk de cruciale informatie en de sociale norm als stijgende trend gecommuniceerd werd, het meest overtuigend, betrouwbaar en nuttig. De verschillende duwtjes bleken geen impact te hebben op intentie, attitude en gedrag.

Natuurlijk wil je liever dat een duwtje direct het gedrag verandert, maar ook als dit niet zo is weet je tenminste waar je tijd en geld niet op hoeft te richten. De meest laagdrempelige manier van communiceren is door de inzet van uitingen in de clubs. Eén van de lessen echter is dat ruis tijdens het uitgaan (denk aan alcoholgebruik) het moeilijk maakt om een boodschap in je op te nemen; een duwtje enkel in het moment lijkt daarom onvoldoende. Daarnaast bleek het gewenste gedrag lager (5-10%) dan verwacht op basis van eerder onderzoek (20-30%). Het dragen van gehoorbescherming is daarbij ook slecht zichtbaar. Dit ‘onzichtbaar sociaal bewijs’ zorgt ervoor dat vrienden zelfs van elkaar niet weten dat ze gehoorbescherming dragen. Dit vraagstuk lijkt dus gebaat bij een bredere inzet op de lange termijn, zowel in zichtbaarheid als in aantal momenten van blootstelling, van de stijgende sociale norm.

De gemeente heeft het thema ‘gehoorschade’ opgenomen in het Rotterdamse preventie akkoord en verankerd het in het beleid, zowel waar het gaat om houding en vaardigheden als de gezonde omgeving. De lessen uit dit onderzoek worden daarin verwerkt.

Opdrachtgever: Gemeente & GGD Rotterdam
Jaar: 2019
Opdracht: analyse, concept & effectmeting

 

× Neem contact met ons op