Skip to main content
Inzicht in gedrag

Benieuwd naar het waarom achter gedrag? We bieden 2 opties aan:

  1. Gedragsanalyse
  2. Effectmeting

De gedragsanalyse geeft inzicht aan welke knoppen je moet draaien om verandering te bereiken. En de effectmeting brengt in kaart wat het effect is van jullie aanpak op gedrag. Welke optie is geschikt voor jouw vraag? Scrol vooral even door naar beneden!

GEDRAGSANALYSE

GEDRAGSANALYSE

GEDRAGSANALYSE

GEDRAGSANALYSE

1. Gedragsanalyse

Aan welke knoppen moet je draaien om verandering te bereiken?

We kijken met een gedragsbril naar jullie probleem en doel; aan de hand van vier knoppen achterhalen we waarom mensen doen wat ze doen. Per knop zoomen we in op de hindernissen die er zijn om het gewenste gedrag te vertonen. Door in de schoenen van de mensen te staan waar het om gaat, achterhalen we de belangrijkste oorzaken en vinden we haakjes om een duwtje te ontwikkelen. Onze wetenschappelijke gedragsexperts observeren, interviewen en analyseren om onderstaande vier knoppen in kaart te brengen.

Na de gedragsanalyse weten we exact waarom ongewenste situaties blijven bestaan en aan welke knop je moet draaien om verandering te bereiken.

KNOP

Gemak

Is er voldoende kennis en wat
is de invloed van de situatie?
De law of least effort is een natuurwet die ook op mensen van toepassing is: we kiezen de makkelijkste weg. Tijdens het analyseren van deze knop achterhaal je zaken als vertrouwen in het eigen kunnen, aandacht en geheugen, gewoontes, praktische middelen zoals tijd en geld, de fysieke omgeving en kennis.

Normen

Wat doet de meerderheid en welke persoonlijke normen zijn belangrijk? Wij mensen zijn echte kuddedieren, vanuit de evolutie geprogrammeerd om de groep te volgen. Om uitsluiting te voorkomen moeten de (ongeschreven) regels van de groep nageleefd worden. Maar hoe kom je erachter wat deze regels zijn? Het antwoord hierop is simpel: door te kijken naar wat anderen doen.

KNOP

KNOP

Weerstand

Welke weerstanden, zoals frustratie, spelen een rol?
We onderscheiden drie verschillende soorten weerstanden. De eerste is reactance: mensen voelen zich gepusht als je hun iets oplegt. De tweede is scepticisme, waarbij mensen het niet vertrouwen en je inhoudelijk bevragen. De derde is inertia, waarbij mensen niet in beweging durven te komen of geen idee hebben waar te beginnen.

Motivatie

Doen we iets uit onszelf of vanwege beloning of straf?
Motivatie is de sterke motor achter ons gedrag. We onderscheiden twee soorten motivatie. De eerste is intrinsieke motivatie, waarbij we gemotiveerd worden door kenmerken van de taak. De tweede is extrinsieke motivatie, waarbij we gemotiveerd worden door iets van buiten: het voorkomen van straf of het verkrijgen van een beloning.

KNOP

EFFECTMETING

EFFECTMETING

EFFECTMETING

EFFECTMETING

2. Effectmeting

Veel organisaties schieten met hagel: nieuwe oplossingen worden uitgerold zonder te kijken wat het effect is op het gedrag. Zonde! Juist door gedrag te meten, ontdek je wat je in de toekomst moet doen om lange termijn verandering te bereiken. 

We meten het effect van de duwtjes het liefst met een wetenschappelijke effectmeting. Dat wil zeggen: met random toewijzing, een voor- en nameting en controlegroep. Zodat we niet alleen correlaties in kaart brengen maar ook oorzaak gevolg. Heeft jouw oplossing echt tot verandering geleid? 

Met een effectmeting kun je in de toekomst beter, sneller en effectiever gedrag veranderen. Elke interventie is een kans om je eigen kennis te verdiepen.

Wat kost het?

Elk gedragsonderzoek is maatwerk, waardoor het op voorhand lastig inschatten is wat de investering gaat zijn. Een gedragsanalyse of effectmeting voeren we uit voor een budget van €5.000 maar ook voor een budget van €50.000. Afhankelijk van hoe uitgebreid de gedragsanalyse of effectmeting is.

Heb je een kleiner budget? Dan is een senior gedragsadviseur die met je meedenkt en adviseert misschien iets voor jou.


Ook een duwtje nodig?
Laat ’t ons weten!

Bel of mail Liza! Zij weet hier alles van.

Hoi

Download agenda item